نحوه برخورد با مصدومین

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر مرادیان مدیر کل ارژانس استان فارس در رابطه با نحوه برخورد با مصدومان

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱ آبان ۱۳۹۷