ویزا اربعین

چلچراغ

گفتگو با جناب آقای محمد ابراهیم فروزانی معاون گردشگری و امور زائرین استانداری فارس در رابطه با صدور ویزا برای زائرین اربعین

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲ آبان ۱۳۹۷