پیاده روی اربعین

چلچراغ

گفتگو با آقای مومن زاده کارشناس مذهبی در رابطه با سفر اربعین

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲ آبان ۱۳۹۷