تعزیه حضرت علی اکبر (ع)

چلچراغ

اجرای تعزیه در برنامه چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۶ آبان ۱۳۹۷