تعزیه علمدار

چلچراغ

اجرای تعزیه علمدار توسط آقای سید امین هاشمی 

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۷ آبان ۱۳۹۷