کبد چرب-قسمت دوم

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر شاهوران متخصص داخلی در باره بیماری کبد چرب در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10