کبد چرب-قسمت دوم

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر شاهوران متخصص داخلی در باره بیماری کبد چرب در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۲ آبان ۱۳۹۷