پیامبر اکبرم (ص)

چلچراغ

گفتگو با جناب آقای مومن زاده در رابطه با پیامبر اکرم (ص) و امام حسین (ع) در برنامه چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود