پیامبر اکبرم (ص)

چلچراغ

گفتگو با جناب آقای مومن زاده در رابطه با پیامبر اکرم (ص) و امام حسین (ع) در برنامه چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۱۴ آبان ۱۳۹۷