تعزیه امام حسن (ع)

چلچراغ

اجرای تعزیه امام حسن (ع) توسط سید امین هاشمی در برنامه چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۱۴ آبان ۱۳۹۷