مستند شهید اسکندری

در شهر

مراسم آغاز تولید مستند مجاهد عبد الله اسکندی از شهدای مدافع حرم استان فارس در برنامه در شهر

بررسی مشکلات شهری استان فارس