گفت و گو - یادواره شهدای اطلاعات و عملیات

گفتگو

برنامه گفتگو با حضورسردار فروتن و سرهنگ محمدی در رابطه با یادواره شهدای اطلاعات و عملیات از سیمای فارس 

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۱۶ دی ۱۳۹۵