عشق و زندگی

چلچراغ

گفتگو با آقای دکتر مومن زاده در رابطه با عاشقانه زیستن در برنامه چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۱۵ آبان ۱۳۹۷