ماشین عروس

خودمونی

آیتم تزئین ماشین عروس در دهه شصت

طنز "خودمونی" جمعه ها
۱۹ آبان ۱۳۹۷