نماز جمعه 18 آبان

گلبانگ وحدت

گوشه ای از خطبه های نماز جمعه شیراز
خطیب: حجت السلام  والمسلمین دژکام 
برای دیدن خطبه های نماز جمعه شیراز به صورت کامل به سایت زیر مراجعه کنید

 

گلبانگ وحدت در روزهای جمعه از سیمای مرکز فارس پخش می شود و در آن به گزیده های خطبه های نماز جمعه شیراز پرداخته می شود.
۱۹ آبان ۱۳۹۷