نماز جمعه 18 آبان

گلبانگ وحدت

گلبانگ وحدت در روزهای جمعه از سیمای مرکز فارس پخش می شود و در آن به  خطبه های نماز جمعه شیراز پرداخته می شود.

نماز جمعه 18 آبان  ماه 1397

خطیب : حجت الاسلام والمسلمین دژکام امام جمعه شیراز

 

گلبانگ وحدت در روزهای جمعه از سیمای مرکز فارس پخش می شود و در آن به گزیده های خطبه های نماز جمعه شیراز پرداخته می شود.
۱۹ آبان ۱۳۹۷