آسم

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر اسماعیل زاده فوق تخصص آسم و آلرژی در رابطه با بیماری آسم در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۹ آبان ۱۳۹۷