عفونت ادراری و سنگ کلیه در کودکان

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر محمد حسین فلاح زاده متخصص اطفال و فوق تخصص کلیه کودکان در رابطه با عفونت ادراری و سنگ کلیه در کودکان در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۴ آبان ۱۳۹۷