شیراز

فارسی شو

اجرای ترانه شیراز توسط آبتین زارع در استودیو خیابان برنامه فارسی شو

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱ آذر ۱۳۹۷