احوال دلم

فارسی شو

اجرای ترانه " احوال دلم " توسط آبتین زارع در استودیو خیابان برنامه فارسی شو

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۷ آذر ۱۳۹۷