سرگردان

فارسی شو

اجرای ترانه " سرگردان " توسط اشکان چنگیزی در استودیو خیابان برنامه فارسی شو

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۸ آذر ۱۳۹۷