حکاکی گل رز بر روی هندوانه

کاشانه مهر

آموزش هنر حکاکی گل رز بر روی هندوانه توسط خانم میری در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۲ آذر ۱۳۹۷