زیورآلات با سفال

کاشانه مهر

ساخت زیورآلات با سفال توسط خانم یزدانی در بخش هنری کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۴ آذر ۱۳۹۷