اسطوخودوس

خودمونی

آیتم طنز عطاری خودمونی با موضوع گیاه اسطوخودوس

طنز "خودمونی" جمعه ها
۱۷ آذر ۱۳۹۷