طب سنتی

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر شعرا در مورد طب سنتی .

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۷ آذر ۱۳۹۷