فوتسال بانوان

فارسی شو

گفتگو با خانم زارع  سرمربی تیم صنعت فجر شیراز و کاپیتان تیم فوتسال  بانوان ایران خانم نسیم سادات غلامی در برنامه فارسی شو

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱۹ آذر ۱۳۹۷