قلک

موسیقی تصویر

اجرای قطعه قلک در برنامه خوشا شیراز با صدای مهران موثقی

نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
۲۵ دی ۱۳۹۵