قاچاق سلاح و مهمات

مشاور شما

گفتگو با جناب آقای کوروش زارعی معاون دادستان و سرپرست دادگاه انقلاب استان فارس در برنامه مشاور شما

از شنبه تا سه شنبه ساعت 18
۲۹ آذر ۱۳۹۷