گردشگری

تار و پود

گفتگو با جناب آقای محمد ابراهیم فروزانی معاون گردشگری و امور زائرین استانداری فارس و جناب آقای بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی 

برنامه گفتگو محور پیرامون کارآفرینی و اقتصاد در استان فارس
۲۹ آذر ۱۳۹۷