نماینده مردم آباده ،بوانات و خرمبید

خانه ملت

سخنان آقای زارع نماینده مردم شهرستان های آباده ،بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی در برنامه با نمایندگان 

نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی
۲ دی ۱۳۹۷