نماینده مردم شیراز

خانه ملت

سخنان آقای اکبری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در برنامه با نمایندگان

نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی
۳ دی ۱۳۹۷