یلدا مبارک

خوشا شیراز

تبریک شب یلدا به سبک خوشاشیرازی ها

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۳ دی ۱۳۹۷