شهر غزل

خوشا شیراز

اجرای قطعه شهر غزل در برنامه خوشا شیراز با صدای مهران موثقی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۵ دی ۱۳۹۵