شهر غزل

خوشا شیراز

اجرای قطعه شهر غزل در برنامه خوشا شیراز با صدای مهران موثقی

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۵ دی ۱۳۹۵