نماینده مردم اقلید

خانه ملت

سخنان جناب آقای دکتر افضلی نماینده مردم  اقلید  در مجلس شورای اسلامی 

نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی
۶ دی ۱۳۹۷