رادیو و تلویزیون

خودمونی

آیتم طنز دهه شصت در برنامه خودمونی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۸ دی ۱۳۹۷