دی که می آید شکوفه ها می خندن

9 دی

دی که میاد روز نهم که میشه

دل های ما یاد وطن می افته

یاد شکوه وحدت و همدلی

یاد غرور مرد و زن می افته
 

دی که میاد شاخه ها توی سرما

حس میکنن گرمی آفتاب و

یک بار دیگه میشنون درختا

صدای پیروزی انقلاب و
 

سروای قهرمون به میدون میان

چشمه ها از قلب زمین میجوشن

توی خیابون مث دریای گل

ملت ایران همه میخروشن

 

 

دی که میاد پرنده ها میخونن

دی که میاد شکوفه ها می خندن

ستاره ها پر از بصیرت میشن

با آسمون عهد وفا می بندن

من میدونم حماسه ی نه دی

تو دفتر زمونه موندگاره

وطن که نه حتی تموم دنیا

حماسه ای بهتر از این نداره
 

تو هم بیا اهل بصیرت باشیم

دوباره از دلای روشن بگیم

از روز پیوند امام و امت

از روز پیروزی میهن بگیم


اگرچه دی بود ولی اون سال همه

شاخه به شاخه ما شکوفه دادیم

فتنه گرا هم این و خوب بدونن

ما همه مرد میدون جهادیم

زیر سر دشمن و صهیونیسته

آتیش هر فتنه که روشن میشه

ما عاشقای رهبر و میهنیم

پای ولایت می مونیم همیشه


« هادی فردوسی »

تولیدات 9 دی
۱۰ دی ۱۳۹۷