نماینده مردم شیراز

خانه ملت

سخنان جناب آقای رضایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی

نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی
۱۱ دی ۱۳۹۷