سید محمد‌رضا رضازاده-قسمت دوم

گام دوم

«سید محمد‌رضا رضازاده» در سال 1384 به استانداری فارس آمد. رضا‌زاده کارنامه خوبی از خود برجای گذاشت. او کارهای زیربنایی را آغاز کرد خصوصا در بخش راه که با اتمام پروژه راه آهن به بسیاری مسایل خاتمه داد. 

بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی
۱۱ دی ۱۳۹۷