نماینده مردم سپیدان

خانه ملت

جناب آقای خادم نماینده محترم شهرستان سپیدان در مجلس شورای اسلامی 

نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی
۱۲ دی ۱۳۹۷