سوسیس خانگی

کاشانه مهر

موادلازم جهت تهيه سوسيس خانگي
گوشت مرغ ٥٠٠گرم
سيرسه حبه
عصاره اليت مرغ اعدد
تخم مرغ يك عدد
روغن مايع ٥٠گرم
ادويه پاستارمي٢٥گرم
نشاسته ذرت دوقاشق سوپ خوري
اردسفيدسه قاشق سوپ خوري
شيرخشك مخصوص سوسيس وكالباس سه قاشق سوپ خوري 
اب سردچهارقاشق غذاخوري
اسانس دود١٥قطره
پودرپنيرسفيددوقاشق سوپ خوري
نمك يك دوم قاشق چاي خوري

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۲ دی ۱۳۹۷