نماینده مردم اقلید-قسمت دوم

خانه ملت

سخنان جناب آقای دکتر افضلی نماینده مردم  اقلید  در مجلس شورای اسلام

نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی
۱۳ دی ۱۳۹۷