سعید رضا کیخا و خانواده

خوشا شیراز

گفتگو با قهرمان مبتکر ژمیناستیک سعید رضا کیخا به همراه همسر و غرزند کوچک ایشان در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۵ دی ۱۳۹۷