بازیگران بانوی عمارت

خوشا شیراز

گفتگو با رامتین خداپناهی و شبنم فرشاد جو بازیگران سریال بانوی عمارت و هنرمندان بنام ایرانی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۵ دی ۱۳۹۷