قضاوت

فارسی شو

اجرای ترانه قضاوت با صدای مهرزاد زارعی در استودیو خیابانی برنامه فارسی شو

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱۶ دی ۱۳۹۷