خودمونی

خوشا شیراز

گفتگو با عوامل تولید  طنز فاخر خودمونی در استودیو خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۲ دی ۱۳۹۷