خودمونی

خوشا شیراز

گفتگو با عوامل تولید  طنز فاخر خودمونی در استودیو خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۲ دی ۱۳۹۷