دارم عاشق میشم

خوشا شیراز


متن آهنگ حامد طاها  دارم عاشق میشم

دارم با تو میرم رو به یه حسی که برام خوبه

به دنیای قشنگی که به رویام نزدیکه

دارم عاشق میشم با تو ببین تاثیر حرفاتو

تو باعث شدی اون آدم که خلوت کرده بود با غم

از اون روزاش برگرده به دنیایی که بی درده

این عشق بی تظاهر رو خنده شیرین تو رو

با هیچی تو زندگیمون عوض نمی کنم بدون

این عشق بی دردسر رو با روزگار قبل تو رو

به جون هر دوتایی مون عوض نمی کنم بدون

داری باعث میشی دنیام همون باشه که من می خوام

همون احساس آرامش که خیلی وقته می خوامش

با تو تو مشت فردامه چه روزایی سر رامه

این عشق بی تظاهر رو خنده شیرین تو رو

با هیچی تو زندگیمون عوض نمی کنم بدون

این عشق بی دردسر رو با روزگار قبل تو رو

به جون هر دوتایی مون عوض نمی کنم بدون

♫♫♫♫

دارم با تو میرم رو به یه حسی که برام خوبه

به دنیای قشنگی که به رویام نزدیکه

دارم عاشق میشم با تو ببین تاثیر حرفاتو

تو باعث شدی اون آدم که خلوت کرده بود با غم

از اون روزاش برگرده به دنیایی که بی درده

این عشق بی تظاهر رو خنده شیرین تو رو

با هیچی تو زندگیمون عوض نمی کنم بدون

این عشق بی دردسر رو با روزگار قبل تو رو

به جون هر دوتایی مون عوض نمی کنم بدون

داری باعث میشی دنیام همون باشه که من می خوام

همون احساس آرامش که خیلی وقته می خوامش

با تو تو مشت فردامه چه روزایی سر رامه

این عشق بی تظاهر رو خنده شیرین تو رو

با هیچی تو زندگیمون عوض نمی کنم بدون

این عشق بی دردسر رو با روزگار قبل تو رو

به جون هر دوتایی مون عوض نمی کنم بدون

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۲ دی ۱۳۹۷