پودینگ پرتقالی

کاشانه مهر

مواد لازم :
ژلاتين قاشق غ
خامه صبحانه٤ قاشق غ
عسل ٤قاشق 
رنده پوست پرتقال قاشق چ
فيله پرتقال به ميزان لازم
نشاسته ذرت قاشق غ

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۳ دی ۱۳۹۷