نمایشگاه وسایل های سنتی-27 دیماه

صبح دلگشا

نمایشگاه وسایل های سنتی توسط سازمان بهزیستی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
۲۷ دی ۱۳۹۵