سرطان معده

سلامت باشید

گفتگو با جناب آقای دکتر زنگوری فوق تخصص جراحی سرطان در رابطه با سرطان معده در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲ بهمن ۱۳۹۷