چهل سالگی

نماهنگ انقلابی

نماهنگ چهل سالگی 

تهیه شده در فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
 

نماهنگ های انقلاب اسلامی ایران
۲ بهمن ۱۳۹۷