حامد محضر نیا

خوشا شیراز

گفتگو با حامد محضر نیا خواننده جوان و پر طرفدار در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۳ بهمن ۱۳۹۷