سندروم روده تحریک پذیر

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر مصفا در رابطه با بیماری سندروم روده تحریک پذیر و راهکار های طب سنتی برای بهبود این بیماری

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۴ بهمن ۱۳۹۷